Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Jus
- 207 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Menneskerettigheter
Bokmål Innbundet
Kommer
Eigedomsrett
Om retten til fysiske og immaterielle verdiar
Nynorsk Heftet
Kommer
Menneskerettigheter før eksamen
Bokmål Heftet
Kommer
Lærebok i offentlige anskaffelser
Bokmål Heftet
Kommer
Erstatningsrett før eksamen
Bokmål Heftet
Kommer
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Kommer
Frihet, forbrytelse og straff
En systematisk fremstilling av norsk strafferett
Bokmål Innbundet
Kommer
Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2023-2025
Bokmål Heftet
Kommer
Politipatruljen
En lærebok i patruljetjeneste
Bokmål Heftet
Kommer
Hemmelig kode
Juridisk metode
Bokmål Innbundet
Nyhet
Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv
Lærebok i dynamisk formuerett
Bokmål Heftet
Nyhet
Norges Lover 1687-2022
Bokmål Innbundet
Nyhet
Fingermerker til lovsamling 2023
Bokmål Ark
Nyhet
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Husleieavtaler
Bokmål Heftet
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Offentleglova
Med kommentarer
Bokmål Innbundet
Ordlyd og resonnement
Språk- og argumentasjonsteori i samspill med juss
Bokmål Heftet
Skipssikkerhetsrett, e-bok
Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner
Bokmål E-bok
Selskapsrett
Bokmål Innbundet
Selskapsrett, e-bok
Bokmål E-bok
Våre perifere domstoler
Bokmål Innbundet
Lov og Rett for Næringslivet
Lærebok
Bokmål Innbundet
Lov og Rett for Næringslivet
Lovsamling 2022
Bokmål Innbundet
Lov om alternativ behandling
- med kommentarer
Bokmål Innbundet
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Bokmål Heftet
Straffeprosess
Bokmål Innbundet
Rettskildelærens grunnlag
Bokmål Innbundet
Rett praksis
Lærebok i norsk juridisk metode
Bokmål Innbundet
Norsk byråkrati - kan det bli bedre?
Tekster om arbeidet i regjeringskontorene
Bokmål Innbundet