Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Jus
- 193 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Lærebok i straffeprosess
Bokmål Heftet
Kommer
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Kommer
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Nyhet
Selskapsrett
Bokmål Innbundet
Nyhet
Selskapsrett, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Våre perifere domstoler
Bokmål Innbundet
Nyhet
Lov og Rett for Næringslivet
Lærebok
Bokmål Innbundet
Nyhet
Lov og Rett for Næringslivet
Lovsamling 2022
Bokmål Innbundet
Nyhet
Lov om alternativ behandling
- med kommentarer
Bokmål Innbundet
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Bokmål Heftet
Straffeprosess
Bokmål Innbundet
Rettskildelærens grunnlag
Bokmål Innbundet
Rett praksis
Lærebok i norsk juridisk metode
Bokmål Innbundet
Norsk byråkrati - kan det bli bedre?
Tekster om arbeidet i regjeringskontorene
Bokmål Innbundet
Norsk byråkrati - kan det bli bedre?, e-bok
Tekster om arbeidet i regjeringskontorene
Bokmål E-bok
Tingsrett før eksamen
Bokmål Heftet
Den gylne trekant
Sikkerhet og beredskap i kriminalomsorgen
Bokmål Heftet
Hjelpeprosessar og rettsbruk i Nav-kontor
Om sosialt arbeid og juss i arbeids- og velferdstenesta
Nynorsk Heftet
Barneverns- og helsenemnda
En lærebok
Bokmål Heftet
Hjelpeprosessar og rettsbruk i Nav-kontor, e-bok
Om juss og sosialt arbeid i arbeids- og velferdstenesta
Nynorsk E-bok
Skipssikkerhetsrett
Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner
Bokmål Innbundet
Barneverns- og helsenemnda, e-bok
En lærebok
Bokmål E-bok
Skatterett for økonomistudenter, e-bok
Bokmål E-bok
Rettsstat og menneskerettigheter 1
En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter
Bokmål Innbundet
Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2022-2023
Bokmål Heftet
EØS-rett
Bokmål Innbundet
Flashcards - avtale- og kjøpsrett
Bokmål Ark
Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse, e-bok
Bokmål E-bok
Anerkjennelse av stater og regimer
Bokmål Innbundet
Jeg skal bli fengselsbetjent, e-bok
Bokmål E-bok