Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Samfunnsvitenskapelig metode
- 56 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Kvalitative metoder
Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon
Bokmål Heftet
Kommer
Metodebok for mediefag
Bokmål Heftet
Nyhet
Krigen i Ukraina
Flerspråklig Heftet
Nyhet
Krigen i Ukraina, e-bok
Flerspråklig E-bok
Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap, e-bok
Systematikk og kreativitet
Bokmål E-bok
Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap
Systematikk og kreativitet
Bokmål Heftet
Rasisme
En innføring
Bokmål Heftet
Kokebok fra SKUP-kjøkkenet
Om undersøkende journalistikk og metodebruk
Bokmål Heftet
Søke sannhet
Etikk og metode for forskere og journalister
Bokmål Heftet
Lær deg Stata, nettressurs
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Digital ressurs
Lær deg Stata
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Heftet
Sosiologiske anfektelser, e-bok
Ansats - anvendelse - ansvar
Bokmål E-bok
Demokrati og diktatur, e-bok
Bokmål E-bok
Tenke og skrive i samfunnsvitenskapene
Gode råd til deg som skal skrive oppgave
Bokmål Heftet
Håndbok i forskningsetikk og databehandling
Bokmål Heftet
Aksjonsforskning
Samskapt forskning som endrer liv og samfunn
Bokmål Heftet
Innføring i diskursanalyse
Mening, makt, materialitet
Bokmål Heftet
Sosiologiske anfektelser
Ansats - anvendelse - ansvar
Bokmål Heftet
Demokrati og diktatur
Bokmål Heftet
Digitalisering
Samfunnsendring, brukerperspektiv og kritisk tenkning
Bokmål Heftet
Hva koster en god bolig?
Bokmål Heftet
Næringslivsetikk og samfunnsansvar
En lærebok om fundamentet for god forretningsdrift
Bokmål Heftet
Vendepunktet
Trafikksikkerhet i Norge 1945-2000
Bokmål Heftet
Multivariate analyser med STATA
En kort innføring
Bokmål Heftet
Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid
Bokmål Heftet
Kvalitative metoder
Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon
Bokmål Heftet
Lær deg R
En innføring i statistikkprogrammets muligheter
Bokmål Heftet
Statistikk for nybegynnere
Bokmål Heftet
Systematikk og innlevelse
Bokmål Heftet
Innføring i logistisk regresjon
Med eksempler på analyse
Bokmål Heftet