Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Samfunnsvitenskapelig metode
- 67 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Metode og økonometri - en moderne innføring
Bokmål Heftet
Kommer
R for alle
Innføring i programmering for kvalitative fag
Bokmål Heftet
Kommer
Democracy and Dictatorship
Engelsk Heftet
Kommer
R for alle
Innføring i programmering for kvalitative fag
Bokmål E-bok
Nyhet
Å studere argumentasjon
Nynorsk Heftet
Nyhet
Metodelosen
Om valg av forskningsmetode i lærerutdanning
Bokmål Heftet
Kommer
Metodelosen
Om valg av forskningsmetode i lærerutdanning
Bokmål E-bok
Nyhet
Å studere argumentasjon
Nynorsk E-bok
Nyhet
Håndbok i kvalitativ forskning
For psykologi, helsefag og sosialfag
Bokmål E-bok
Opplevelsessamfunnet
- om viktigheten av å innse at livet ditt er mer enn bare opplevelser
Bokmål Heftet
Å studere historie
Bokmål Heftet
Å studere historie
Bokmål E-bok
Kvalitative metoder
Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon
Bokmål E-bok
Kvalitative metoder
Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon
Bokmål Heftet
Metodebok for mediefag, e-bok
Bokmål E-bok
Metodebok for mediefag
Bokmål Heftet
Krigen i Ukraina, e-bok
Flerspråklig E-bok
Krigen i Ukraina
Flerspråklig Heftet
Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap, e-bok
Systematikk og kreativitet
Bokmål E-bok
Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap
Systematikk og kreativitet
Bokmål Heftet
Rasisme
En innføring
Bokmål Heftet
Kokebok fra SKUP-kjøkkenet
Om undersøkende journalistikk og metodebruk
Bokmål Heftet
Søke sannhet
Etikk og metode for forskere og journalister
Bokmål Heftet
Lær deg Stata, nettressurs
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Digital ressurs
Lær deg Stata
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Heftet
Sosiologiske anfektelser, e-bok
Ansats - anvendelse - ansvar
Bokmål E-bok
Demokrati og diktatur, e-bok
Bokmål E-bok
Tenke og skrive i samfunnsvitenskapene
Gode råd til deg som skal skrive oppgave
Bokmål Heftet
Håndbok i forskningsetikk og databehandling
Bokmål Heftet
Aksjonsforskning
Samskapt forskning som endrer liv og samfunn
Bokmål Heftet