Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Sosialfag
- 149 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Forståelse av mennesker
Innføring i psykologi for helsefag
Bokmål Heftet
Kommer
Psykisk helsearbeid
Medborgerskap, menneskerettigheter og økologi
Bokmål Heftet
Kommer
Snarvei til å lese en kvantitativ forskningsartikkel
Bokmål Heftet
Kommer
Håndbok i relasjonelt arbeid
Bokmål Heftet
Kommer
Det spesielle ved ledelse i helsetjenestene
- lederroller i endring
Bokmål Heftet
Kommer
Barnevernsledelse for framtiden
Bokmål Heftet
Kommer
Barn i konfliktsonen
Bokmål Heftet
Kommer
Teorier i moderne barnevern
Bokmål Heftet
Kommer
Hemmelig kode
Juridisk metode
Bokmål Innbundet
Kommer
Veiledning
En humanistisk og eksistensiell tilnærming
Flerspråklig Heftet
Nyhet
Veiledning av minoritetsforeldre
Sammen om barneoppdragelse
Bokmål Heftet
Nyhet
Livet bak tallene, e-bok
Dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier sett innenfra og hva vi kan gjøre..
Bokmål E-bok
Nyhet
Livet bak tallene
Dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier sett innenfra og hva vi kan gjøre..
Bokmål Heftet
Nyhet
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Hva er psykiatri?
Om fagets grunnlagsspørsmål
Bokmål Heftet
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene
Bokmål Heftet
Hva er poenget? e-bok
Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Bokmål E-bok
Hva er poenget?
Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Bokmål Heftet
En kort introduksjon til vitnepsykologi, e-bok
Bokmål E-bok
En kort introduksjon til vitnepsykologi
Bokmål Heftet
Brukermedvirkningens mange ansikter
Bokmål Heftet
Brukermedvirkningens mange ansikter, e-bok
Bokmål E-bok
Samvær etter omsorgsovertakelse
En praksisnær og helhetlig tilnærming
Bokmål Heftet
Grunnbok i belastningspsykologi
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål Heftet
Grunnbok i belastningspsykologi, e-bok
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål E-bok
Samvær etter omsorgsovertakelse, e-bok
En praksisnær og helhetlig tilnærming
Bokmål E-bok
Å tenke sykepleiefaglig
Essay i utvalg
Bokmål Heftet
Veiledning i profesjonell praksis, e-bok
- til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier
Bokmål E-bok
Veiledning i profesjonell praksis
- til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier
Bokmål Heftet
God kommunikasjon med ASK-brukere
Bokmål Heftet