Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer GRIP engelsk 1 arbeidsbok
Språk
Format

Heftet

Heftet

269,-
Forventes utgitt 30.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

GRIP engelsk 1 arbeidsbok
Kompetansemålene etter modul 1

GRIP er et læreverk for voksne minoritetsspråklige som får opplæring i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk på nivået under videregående. Verket kombinerer fag- og språkopplæring.

Verket består av grunnbok og arbeidsbok til hver modul, i tillegg til GRIPportalen: vår digitale portal for forberedende opplæring for voksne (FOV).

GRIP presenterer fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet Læreverket betoner praktisk språkbruk og legger vekt på hverdagssituasjoner, studier og yrkesliv.

GRIP engelsk 1 arbeidsbok dekker kompetansemålene etter modul 1 i læreplanen i engelsk for forberedende opplæring for voksne (FOV).

GRIP engelsk 1 arbeidsbok er strukturert som grunnboken og inneholder en rekke oppgaver som gir deltakere trening i å lese, skrive og snakke engelsk. Nøkkelord, grammatikk og temaer fra grunnboken repeteres i arbeidsboken.

Forfatterne Anne Lise Svendahl Kvam, Elwira Pajak og Annelén T.A. Stenbakken underviser voksne innvandrere i engelsk ved ulike læresteder i Norge.
Forfattere:
ISBN:
9788211047618
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
166
Verk:
GRIP
Trinn:
1, 2, 3, 4
GRIP engelsk 1 arbeidsbok