Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Grip 1 Samfunnsfag Grunnbok

GRIP er eit læreverk for vaksne minoritetsspråklege som får opplæring i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggande nivå.

GRIP 1 Samfunnsfag Grunnbok dekker modul 1 i læreplan i samfunnsfag for førebuande opplæring for vaksne. Boka har åtte kapittel: 1 Verda, 2 Reiser og digitale verktøy, 3 Familiar, 4 Samfunn, 5 Menneskerettar, 6 Demokrati og deltaking, 7 Utdanning og 8 Arbeid.

Dette kjenneteiknar GRIP 1 Samfunnsfag Grunnbok
 • Kvart kapittel inneheld ein hovuddel og ein fordjupingsdel
 • Oppgåver etter kvar tekst gir rom for lesetrening og refleksjon
 • Språkleg nivå tilpassa målgruppa
  • Enkle setningskonstruksjonar
  • Nesten utelukkande bruk av presens-setningar
  • Moderat mengde fagomgrep
Boka er gjennomillustrert med fotografi, kart og andre illustrasjonar. Gjennomgangsfigurar gjer stoffet deltakarnært og enklare å snakke om.

GRIP 1 Samfunnsfag består av
 • GRIP 1 Samfunnsfag Grunnbok (også som brettbok med innlesen lyd)
 • GRIP 1 Samfunnsfag Arbeidsbok
 • Nettressurs

Forfattarane Ingrid Værum Larsen og Mari Høivik har begge lang erfaring med undervisning av vaksne minoritetsspråklege. Værum Larsen har dei siste åra jobba som lærar i særskild norsk ved Kristianslyst ungdomsskole i Stavanger, og Høivik underviser ved Arendal voksenopplæring.

Forfattere:
ISBN:
9788211046093
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
156
Verk:
GRIP
Grip 1 Samfunnsfag Grunnbok