Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Engelsk
Format

Fleksibind

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
569,-

Grip 2 Engelsk Grunnbok

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk på grunnleggende nivå. 
GRIP presenterer fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, og boken er rikt illustrert. 

GRIP 2 Engelsk Grunnbok dekker kompetansemålene etter 7. trinn i Fagfornyelsen (LK20) og ivaretar også forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring, modul 3
I GRIP 2 Engelsk Grunnbok treffer vi igjen hovedpersonene fra GRIP 1 Engelsk. Dialoger og faktatekster følges av «Let’s talk»-oppgaver for å aktivisere deltakerne og øve inn muntlige ferdigheter. Bak i boken fines minigrammatikk og ordlister til støtte i språklæringen.

Læreverket betoner praktisk språkbruk og legger særlig vekt på temaene helse og livsmestring, studier og yrkesvalg og bærekraftig hverdagsliv. 
Boken består av fem hoveddeler, og handlingen strekker seg over en periode fra tidlig sommer til sen høst:
1 New beginnings
2 Summer holidays
3 Back to school
4 Autumn break
5 Celebrations 

GRIP 2 Engelsk Grunnbok finnes også som digital bok. Alle tekstene er lest inn og ligger som lydstøtte i den digitale boken. På nettstedet finner deltakerne oppgaver til hvert kapittel. 

Forfatterne Anne Lise Svendahl Kvam, Elwira Pajak og Annelén T.A. Stenbakken har alle erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Svendahl Kvam underviser ved Trondheim Voksenopplæringssenter (TROVO), Grunnskole for voksne. Pajak jobber som rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet. Aspestrand Stenbakken underviser minoritetsspråklige gjennom sitt eget byrå Norsksonen.

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211045782
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
232
Verk:
GRIP
Trinn:
8, 9, 10
Grip 2 Engelsk Grunnbok