Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 1 Engelsk Grunnbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Fleksibind

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
649,-

Grip 1 Engelsk Grunnbok
Kompetansemålene etter 1.-4. trinn

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene for 1.–10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. 
For faget engelsk ivaretar verket også forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO).

GRIP basisfagene!
GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt med variert bruk av foto og tegninger.
GRIP 1 Engelsk gir deltakerne basiskunnskaper i faget og dekker kompetansemålene i grunnskolens læreplan i engelsk etter Kunnskapsløftet (1.–4. trinn), samtidig som mål og perspektiver fra forsøkslæreplanen i engelsk for
forberedende voksenopplæring (FVO, modul 1 og 2) er ivaretatt.

Boken er delt i to hoveddeler og er enkel å orientere seg i. Hvert kapittel i grunnboka tar for seg et tema hentet fra hverdagsliv, yrke eller utdanning. Noen kapitler har også stoff om geografi, historie, kultur og tradisjoner i engelskspråklige land. Det er tre-fi re lesetekster i hvert kapittel med tilhørende muntlige oppgaver og enkel grammatikk. Bakerst i boka er det blant annet en bildegrammatikk, en minigrammatikk og ordlister.

GRIP digitale ressurser

På verkets nettsted finner du GRIP 1 Engelsk som digital bok, der eleven kan finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. På nettstedet ligger det også oppgaver til hvert kapittel. Forfatterne Anne Lise Svendahl Kvam, Pezhman Showghi og Annelén Takita Aspestrand Stenbakken har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Svendahl Kvam underviser i fagene engelsk, norsk og samfunnsfag ved grunnskolen for voksne, Trondheim
Voksenopplæringssenter (TROVO). Showghi underviser også i engelsk ved TROVO. Aspestrand Stenbakken underviser i fagene engelsk, norsk og samfunnsfag ved Oslo Voksenopplæring, Helsfyr.

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211028303
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
312
Verk:
GRIP
Trinn:
1, 2, 3, 4
Grip 1 Engelsk Grunnbok