Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Ikke i ordinært salg
0,-

Grip Matematikk elevressurs

Grip kombinerer fag og språklæring. I Grip elevressurs finnes interaktive oppgaver for elevene i fagene samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk. Oppgavene gir støtte og variasjon i elevenes arbeid med Grip 1-bøkene, og elevene får direkte tilbakemelding på sine svar. Elevoppgaver for Grip 2 og Grip 3 lanseres fortløpende. Elevressursen er åpen og uten innlogging. Den kan jobbes med individuelt og for differensiering så vel som felles i klassen.
Forfattere:
ISBN:
9788211043306
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
GRIP
Grip Matematikk elevressurs