Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer GRIP engelsk 1 grunnbok
Språk
Engelsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
549,-
Forventes utgitt 30.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

GRIP engelsk 1 grunnbok
Kompetansemålene etter modul 1

GRIP er et læreverk for voksne minoritetsspråklige som får opplæring i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk på nivået under videregående. Verket kombinerer fag- og språkopplæring.

Verket består av grunnbok og arbeidsbok til hver modul, i tillegg til GRIPportalen: vår digitale portal for forberedende opplæring for voksne (FOV).

GRIP presenterer fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Læreverket betoner praktisk språkbruk og legger vekt på hverdagssituasjoner, studier og yrkesliv.

GRIP engelsk 1 grunnbok dekker kompetansemålene etter modul 1 i læreplanen i engelsk for forberedende opplæring for voksne (FOV).

I GRIP engelsk 1 grunnbok følger vi lærer Olav og deltakerne i klassen hans på en skole et sted i Norge. Grunnboken inneholder

  • dialoger
  • muntlige oppgaver
  • uttaleeksempler
  • minigrammatikk
  • ordlister
  • bildealfabet
  • fonetisk alfabet

Forfatterne Anne Lise Svendahl Kvam, Elwira Pajak og Annelén T.A. Stenbakken underviser voksne innvandrere i engelsk ved ulike læresteder i Norge.

Forfattere:
ISBN:
9788211047595
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
112
Verk:
GRIP
Trinn:
1, 2, 3, 4
GRIP engelsk 1 grunnbok