Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Format

Heftet

Heftet

På lager - sendes nå
199,-

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Arbeidsbok
Kompetansemålene etter 1.-4. trinn

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag gir deltakarane basiskunnskapar i dei to faga og dekkjer kompetansemåla etter 2. og 4. trinn i læreplanane. Boka er tydeleg delt i to og er enkel å orientere seg i. Døme på emne i samfunnsfag: geografi i Noreg og verda, steinalder, bronsealder, jernalder, familieformer, kulturkonfliktar, styresett i Noreg. Døme på emne i naturfag: mangfald i naturen, kropp og helse, verdsrommet, vatn, vêr, naturkrefter.

I den trykte arbeidsboka finn du eit stort utval av arbeidsoppgåver knytt til grunnboka. Du finn òg fleire oppgåver på lærarressursen.

Forfattere:
ISBN:
9788211028563
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
244
Verk:
GRIP
Trinn:
1, 2, 3, 4
Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Arbeidsbok