Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
245,-

Grip 1 Samfunnsfag Arbeidsbok

GRIP er et læreverk for voksne minoritetsspråklige som får opplæring i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå.

GRIP 1 Samfunnsfag Arbeidsbok dekker modul 1 i læreplan i samfunnsfag for forberedende opplæring for voksne.

Dette inneholder GRIP 1 Samfunnsfag Arbeidsbok
  • Et stort antall oppgaver som følger grunnbokens underkapitler. Oppgavene er delt inn i «Før lesing» og «Etter lesing» og kombinerer fag med språkopplæring
  • Oppvarmingsoppgaver som aktiverer deltakernes forkunnskaper
  • Oppsummeringsoppgaver som inviterer deltakerne til å bruke det de har lært og gjør dem bevisst egen progresjon i faget
  • Oppgaver til Lær mer-tekstene i grunnboken. Disse oppgavene er ment til fordypning og differensiering.

GRIP 1 Samfunnsfag
består av
  • GRIP 1 Samfunnsfag Grunnbok (også som brettbok med innlest lyd)
  • GRIP 1 Samfunnsfag Arbeidsbok
  • Nettressurs

Forfatterne Ingrid Værum Larsen og Mari Høivik har begge lang erfaring med undervisning av voksne minoritetsspråklige. Værum Larsen har de siste årene jobbet som lærer i særskilt norsk ved Kristianlyst ungdomsskole i Stavanger, og Høivik underviser ved Arendal voksenopplæring.

Forfattere:
ISBN:
9788211046086
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
290
Verk:
GRIP
Grip 1 Samfunnsfag Arbeidsbok