Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 2 Naturfag Arbeidsbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

På lager - sendes nå
199,-

Grip 2 Naturfag Arbeidsbok
Kompetansemålene etter 5.-7. trinn

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt med variert bruk av foto og teikningar.

Grip 2 naturfag arbeidsbok inneheld oppgåver til naturfag. Døme på emne er: organsystema i kroppen, god helse, rusmidlar, organismar i naturen, kjemiske reaksjonar, bergartar, energi, elektrisitet og magnetisme.

Forfattere:
ISBN:
9788211028587
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
184
Verk:
GRIP
Trinn:
5, 6, 7
Grip 2 Naturfag Arbeidsbok