Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Metode og studieteknikk
- 63 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Snarvei til å lese en kvantitativ forskningsartikkel
Bokmål Heftet
Nyhet
Studieteknikk
En håndbok for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
Bokmål E-bok
Nyhet
Prosjektarbeid
En veiledning for studenter
Bokmål E-bok
Nyhet
Kvalitative metoder
Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon
Bokmål E-bok
Studieteknikk
En håndbok for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
Bokmål Heftet
Vitenskapsteori i psykologiske fag
Bokmål Heftet
Vitenskapsteori for psykologiske fag
Bokmål E-bok
Kvalitative metoder
Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon
Bokmål Heftet
Metodebok for mediefag, e-bok
Bokmål E-bok
Metodebok for mediefag
Bokmål Heftet
Observasjon som metode
i lærerutdanningene
Bokmål Heftet
Observasjon som metode, e-bok
i lærerutdanningene
Bokmål E-bok
Hvordan vet du det? e-bok
Vitenskapelig tenkning og forskningsmetoder
Bokmål E-bok
Hvordan vet du det?
Vitenskapelig tenkning og forskningsmetoder
Bokmål Heftet
Handbok for førstegongsforskaren
Den gode empiriske oppgåva i sosialt arbeid
Nynorsk Heftet
Lær deg Stata, nettressurs
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Digital ressurs
Akademisk skriving, e-bok
For bachelor- og masterstudenter
Bokmål E-bok
Lær deg Stata
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Heftet
Tenke og skrive i samfunnsvitenskapene
Gode råd til deg som skal skrive oppgave
Bokmål Heftet
Håndbok i forskningsetikk og databehandling
Bokmål Heftet
Aksjonsforskning
Samskapt forskning som endrer liv og samfunn
Bokmål Heftet
Oppgaveskriving og metode i helse- og sosialfag
Bokmål Heftet
Akademisk skriving, nettressurs
For bachelor- og masterstudenter
Bokmål Digital ressurs
Akademisk skriving
For bachelor- og masterstudenter
Bokmål Heftet
Innføring i diskursanalyse
Mening, makt, materialitet
Bokmål Heftet
Å skrive fag
Bokmål Heftet
Prosjektarbeid
En veiledning for studenter
Bokmål Heftet
Masteroppgaven i GLU
Bokmål Heftet
Lær deg R
En innføring i statistikkprogrammets muligheter
Bokmål Heftet
Påfyll matematikk
For studenter og andre lærelystne
Bokmål Heftet