Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
229,-

Grip 1 Matematikk Grunnbok, d-bok
Kompetansemålene etter 1.-4. trinn

Grip 1 Matematikk gir deltakarane basiskunnskapar i matematikk og dekkjer kompetansemåla etter 2. og 4. trinn i læreplanen.
Døme på emne: tal, dei fire rekneartane, tid, mønster og former, økonomi, mål og statistikk.

Grip 1 Matematikk elevbok, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Grip 1 Matematikk elevbok, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Lyd
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.


Forfattere:
ISBN:
9788211020574
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
GRIP
Trinn:
1, 2, 3, 4
Grip 1 Matematikk Grunnbok, d-bok