Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
269,-

Grip 3 Geografi Grunnbok, d-bok
Kompetansemålene etter 10. trinn

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekker kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip presenterer fagstoff på ein enkel måte og språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet.

Grip 3 Geografi gir deltakarane basiskunnskap i geografi og dekker kompetansemåla etter 10. trinn i læreplanen. Eksempler på emner: kart og målestokk, jordas indre og ytre krefter, klimaendringar, naturressursar, energikilder, befolkningstal, mennesker på flukt og fattigdom

Grip 3 Geografi elevbok, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Grip 3 Geografi elevbok, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Lyd
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.


Forfattere:
ISBN:
9788211024343
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
184
Verk:
GRIP
Trinn:
8, 9, 10
Grip 3 Geografi Grunnbok, d-bok