Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Matematikk Grunnbok, d-bok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Fleksibind

Digital ressurs i salg
269,-

Grip 3 Matematikk Grunnbok, d-bok

GRIP er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk på grunnleggande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

GRIP 3 Matematikk gir deltakarane basiskunnskapar i matematikk og dekkjer kompetansemåla etter 10. trinn i læreplanen. Døme på emner er: positive og negative tall, bokstavrekning, brøk, desimaltall og prosent, likningar, funksjonar, geometri, statistikk og sannsyn, mål og økonomi.

GRIP 3 Matematikk Elevbok, d-bok er ei digital utgåve av papirboka. Med d-boka opnar det seg nye mulegheiter og ho er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.


D-boka har følgjande funksjonalitet:

- Utheving og notatar

- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett

- Innlest lyd

- Favorittmerking av sider

- Søke etter ord og frasar

Forfattere:
ISBN:
9788211024428
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
GRIP
Trinn:
10
Grip 3 Matematikk Grunnbok, d-bok