Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Nyheter høyere utdanning
- 62 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Nyhet
En kort introduksjon til vitnepsykologi
Bokmål Heftet
Nyhet
Undervisningens dramaturgi
Fortellinger og analyser fra klasserommet
Flerspråklig Heftet
Nyhet
Innføring i samfunnsgeografi
Bokmål Heftet
Nyhet
Hvordan forstå internasjonale relasjoner
Statssystemets nøkkelbegreper
Bokmål Heftet
Nyhet
Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen
Bokmål Heftet
Nyhet
Moderne verdiskaping
Bokmål Heftet
Nyhet
Fellesbarnehagen
Styring, ledelse og samarbeid
Bokmål Heftet
Nyhet
Brukermedvirkningens mange ansikter
Bokmål Heftet
Nyhet
Samvær etter omsorgsovertakelse
En praksisnær og helhetlig tilnærming
Bokmål Heftet
Nyhet
Idrettsteknologi
Bokmål Heftet
Nyhet
Grunnbok i belastningspsykologi
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål Heftet
Nyhet
Klinisk pediatri
Bokmål Heftet
Nyhet
Oppgave- og casesamling i økonomi- og virksomhetsstyring
Bokmål Heftet
Nyhet
Lærebok i kulturminnerett
Bokmål Heftet
Nyhet
Ordlyd og resonnement
Språk- og argumentasjonsteori i samspill med juss
Bokmål Heftet
Nyhet
Ledelse av og i barnehagen
Bokmål Heftet
Nyhet
Design med ord
Ei innføring i innhaldsdesign og UX-skriving
Nynorsk Heftet
Nyhet
Hvordan vet du det?
Vitenskapelig tenkning og forskningsmetoder
Bokmål Heftet
Nyhet
Arrangementsledelse
Bokmål Heftet
Nyhet
Strategi
Bokmål Heftet
Nyhet
Krigsminner i samtidslitteraturen
Bokmål Heftet
Nyhet
Omsorg for døende og deres pårørende
Å være der og være nær
Bokmål Heftet
Nyhet
Estetiske arbeidsmåter i KRLE-faget
Bokmål Heftet
Nyhet
Hormonsystemet
En innføring
Bokmål Heftet
Nyhet
Å tenke sykepleiefaglig
Essay i utvalg
Bokmål Heftet
Nyhet
Samisk i norskfaget - fra plan til praksis
Bokmål Heftet
Nyhet
Innføring i lineær regresjonsanalyse
Med vekt på helsefag
Bokmål Heftet
Nyhet
Estetiske praksiser i den digitale produksjonens tidsalder
Bokmål Heftet
Nyhet
Politikkens allmenngjøring
Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene i et nypluralistisk...
Bokmål Heftet
Veiledning i profesjonell praksis
- til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier
Bokmål Heftet